Biodiversitet, Bæredygtighed & Balance

Biodiversitet, bæredygtighed & balance

Treklangen ”muld, mad og mennesker” afspejler helt præcist det, vi brænder for på Skærtoft.

Vi finder inspiration til vores arbejde mange forskellige steder: hos mennesker, der er klogere og mere erfarne, end os, i litteraturen, i grønne organisationer og tænketanke, og i FN’s verdensmål – især i målene 4, 12, 13, 15 og 17.

Vi er optimister. Derfor tror vi på, at det gennem grøn omstilling er muligt at sikre vores børnebørn og deres børn en fremtid, hvor et sårbart klima og en presset biodiversitet har fundet en ny, bæredygtig balance.

For os startede rejsen mod bæredygtighed og grøn omstilling, da vi i 1991 lagde driften af Skærtoft om til økologi. I 2015 begyndte vi at arbejde efter biodynamiske principper for at fremme jordfrugtbarhed og biodiversitet, og i 2020 har vi plantet 4,5 ha skov med fokus på vækster, der oplagrer CO2 og skaber levesteder for både flora og fauna.

I 2004 grundlagde vi Skærtoft Mølle og en produktion af højkvalitets korn- og melprodukter. Vi afhændede møllen i 2018. I dag arbejder vi med en ny slags ”mølle” – en oliemølle, hvor vi presser frø af raps og camelina til olier, der, gennem en nænsom produktionsproces, hvor olierne maksimalt varmes op til 30 grader, opfylder alle de krav vi har til oliernes sundhed og velsmag.

Formidling af dét, vi har på hjertet, er endnu et vigtigt element i vores rejse mod grøn omstilling.

Derfor arrangerer vi kurser, webinarer og events – alene eller i partnerskab med andre, der også arbejder med grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

I en årrække har vi været en del af et dansk-tysk projektpartnerskab, hvis mål er at fremme bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug. Partnerskabets primære opgaver er at udvikle et ”bæredygtighedskompas”, så fødevareproducenter kan få en troværdig vurdering af deres ”grønne status”. Derudover udvikles undervisningsmaterialer i bæredygtig madkultur for elever i folkeskoler og på erhvervsskoler, samt brandidentiteten PP (Positively Produced), som tildeles fødevarevirksomheder, der er på deres egen rejse mod en reel grøn omstilling af deres produktion.

Biodiversity, sustainability and balance

The harmonic whole of bringing our soil, the food we make from it and humans together reflects that which truly inspire us at Skaertoft.

We find inspiration for what we do in many ways: from the people who are wiser and more knowledgeable than us, in literature, in the green organizations and think tanks and in the UN Sustainable Development Goals – goals number 4, 12, 13, 15 and 17 in particular.

We are optimists. Therefore, we believe that through a green transition it is possible to ensure our grandchildren and their children a future where a vulnerable climate and a biodiversity under pressure become resilient and find a new and sustainable balance.

For us the journey towards a sustainable life and green transition began when we converted our land to organic farming in 1991. In 2004 we went one step further and established a stone mill on the farm, from which we sold organic, freshly ground flour for 13 years. In 2015 we began cultivating the land according to the biodynamic principles to enhance soil fertility and biodiversity. In 2020 we established 4.5 hectares of woodland where we have focused on planting trees and shrubs that store CO2 and creates habitats for both flora and fauna.

The act of sharing that which is important to us is a key element in our journey towards a green transition. Skaertoft Academy is therefore our central platform and starting point. This is where we share knowledge. This is where we have classes, webinars and events – either on our own or in cooperation with others who are also working with sustainable production and consumption and the transition towards a greener future.

Biodiversität, Nachhaltigkeit & Balance

Der Dreiklang “Boden, Lebensmittel und Menschen” spiegelt genau das wieder, was uns bei Skærtoft am Herzen liegt.

Wir finden Inspiration für unsere Arbeit an vielen verschiedenen Orten: bei Menschen, die schlauer und erfahrener sind als wir, in der Literatur, in grünen Organisationen, Think Tanks und in den Nachhaltigen Entwicklungszielen der UN – insbesondere in den Zielen 4, 12, 13, 15 und 17.

Wir sind Optimisten. Deshalb glauben wir, dass es möglich ist, unseren Enkeln und deren Kindern eine Zukunft zu sichern, in der das fragile Klima und die bedrängte Artenvielfalt ein neues, nachhaltiges Gleichgewicht gefunden haben, indem wir umweltbewusst handeln.

Für uns begann die Reise in Richtung Nachhaltigkeit und grüne Umstellung, als wir Skærtoft 1991 auf ökologischen Landbau umstellten. Im Jahr 2015 haben wir begonnen nach biodynamischen Prinzipien zu arbeiten, um die Bodenfruchtbarkeit und die Artenvielfalt zu fördern. Im Jahr 2020 haben wir 4,5 Hektar Wald gepflanzt indem der Schwerpunkt auf Gewächsen liegt die CO2 speichern und Lebensräume für Flora und Fauna schaffen.

Zu kommunizieren, was uns am Herzen liegt ist ein weiteres wichtiges Element auf unserem Weg zur Ökologisierung. Diese Arbeit erfolgt über die Skærtoft Academy, in der wir Kurse, Webinare und Veranstaltungen organisieren – allein oder in Partnerschaft mit anderen, die ebenfalls am grünen Wandel und nachhaltiger Entwicklung arbeiten.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.