Bæredygtighed

For os startede rejsen mod grøn omstilling af både råvareproduktion og forarbejdning af fødevarer længe før debatten om klimakrisen satte bæredygtighed på den globale dagsorden.

Miljødebatten i 80-erne, med dens særlig fokus på forureningen af vores drikkevand, gjorde, at vi i 1991 lagde driften af landbruget på Skærtoft om til økologi. Siden fulgte en ny samfundsdebat, der rejste spørgsmålene: hvor kommer vores mad fra, hvem har produceret den, og hvordan er den blevet forarbejdet.  Den debat var inspiration da vi etablerede Skærtoft Mølle, hvor sporbarhed, sundhed og velsmag var tre afgørende kvalitetsparametre for den måde, vi formalede mel på.

Allerede inden vores engagement i møllen ophørte, indførte vi de biodynamiske dyrkningsprincipper i landbruget, hvor vi i dag er særligt optaget af at styrke jordens frugtbarhed. For at fremme biodiversiteten har vi senest etableret to skovparceller: en klimaskov med vækster, der lagrer CO2, og en biodiversitetsskov, der ad åre skal afgræsses for at give plads til den flora og fauna, som i alt for lang tid har haft trange kår i den danske natur.

Efter i et par år at have eksperimenteret med oliefrøplanter, som en del af sædskifte i landbruget, indleder vi i 2021 en ny form for ”mølledrift” ved at etablere en mikro oliemølle. Som i sin tid med melmøllen arbejder vi også her med fokus på bæredygtighed, sundhed og velsmag, når vi presser de høstede oliefrø til spiseolier. Bliver høsten 2021 god, lancerer vi i efteråret 2021 spiseolier af camelina og raps i vores ny brand: Skovhau (læs mere her)

I en årrække har vi været en del af et dansk-tysk partnerskab, hvis primære opgaver er at udvikle et ”bæredygtighedskompas”, så fødevareproducenter kan få en troværdig vurdering af deres ”grønne status”. Derudover udvikles undervisningsmaterialer i bæredygtig madkultur, samt brandidentiteten PP (Positively Produced), som tildeles fødevarevirksomheder, der er på deres egen rejse mod en reel grøn omstilling (læs mere her).

Vi finder inspiration til vores daglige arbejde mange forskellige steder: hos mennesker, der er klogere og mere erfarne, end os, i litteraturen, i grønne organisationer og tænketanke, og i FN’s verdensmål – især i målene 4, 12, 13, 15 og 17.

For os er rejsen mod den grønne omstilling en vigtig del at vores liv, og den, der sikrer, at vi trods alle dystre forudsigelser er optimister på klodens vegne. Vi tror på, at hvis alle bidrager med det, vi hver især kan, vil den grønne omstilling sikre en bæredygtig balance for et sårbart klima og en presset biodiversitet, og dermed også en fremtid for dem, der kommer efter os.

Inspiration og gode links

Vi er blevet inspireret af mange gennem årene – både gennem foredrag, samarbejde og viden og erfaringsudveksling. Her får I en samling af de ”steder vi går hen” når vi skal inspireres.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.