Om os

Skærtoft er en 1700-tals udflyttergård fra den midtalsiske landsby Notmark. I 1892 blev den købt af Jørgens oldefar Peter Hansen. Siden da har gården for fem generationer været centrum for vores families historie, som rummer både små og store fortællinger om levede liv præget af verdenskrige, genforening og en landbokultur i hastig forandring.

I årene efter 1892 dyrkede Peter Hansen markerne på Skærtoft som gængs på den tid. I dag ville vi kalde økologisk drift. Det var først årtier senere, fra engang i midten af sidste århundrede, at det konventionelle landbrug blev lig med brugen af NPK gødning og pesticider.

Set i det perspektiv kan vi i dag glæde os over, at Skærtoft, som vi lagde om til økologi i 1991, og til biodynamisk drift i 2015, har været drevet i flere år uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte, end i den konventionelle periode.

Siden vi blev økologer, har vi været på en rejse, der langs ad har forandret vores syn på landbrug, natur og kultur. Vi har ændret holdninger undervejs, og vi har omsat de nye holdninger til handlinger.

I 2004 etablerede vi gårdmølleriet Skærtoft Mølle. Fra 2007 og i årene frem åbnede Skærtoft Staldkøkken med Marie-Louise som inspirerende underviser på en lang række brød- og madkurser. Vi inviterede i disse år også til succesrige høstfestivaler, udgav bøgerne ”Hjemmebagt” og ”Perler fra Skærtoft mølle”. I 2013 barslede Hanne med et ”ledestjerneprojekt” til fremme af grøn omstilling i fødevaresektoren – et koncept, som i dag, under titlen Positively Produced (PP), har udviklet sig til et frugtbart dansk-tysk partnerskab, der, med støtte fra bl.a. Interreg, arbejder for fremme af bæredygtighed i fødevarebranchen (læs mere her).

I 2018 ophørte vores engagement i Skærtoft Mølle. Vi har siden fortsat vores indsats for den grønne omstilling – både i landbruget og gennem Skærtoft Akademi. Her udbyder vi bl.a. kurser i ”Bæredygtighed, biologi og Maddannelse” for skolernes 8-9. klasses elever, samt en række webinarer om bæredygtig produktion og forbrug (læs mere her).

Efter i et par år at have eksperimenteret med oliefrøplanter, som en del af vores sædskifte, har vi i 2020-21 indledt en ny form for ”mølledrift” ved at etablere en mikro oliemølle. Som i sin tid med melmøllen arbejder vi også i oliemøllen med fokus på bæredygtighed, sundhed og velsmag, når vi presser de høstede oliefrø til spiseolier. Bliver høsten 2021 god, lancerer vi i efteråret 2021 spiseolier af camelina og raps i vores ny brand:  Skovhau (læs mere her).

Vi kender alle talemåden: at rejse, er at leve! For os er rejsen mod den grønne omstilling en vigtig del at vores liv. Vi har det godt med den del af turen, som ligger bag os, og vi glæde os til de nye, spændende og meningsfulde udfordringer, som venter os på de kommende etaper af rejsen.

Marie-Louise, Hanne og Jørgen

About us

Skaertoft has been in the family since 1892 when Jørgens great grandfather bought the farm. Since then, the farm has been the center of our family’s history for five generations. A history that holds tales of little and big events, of a life affected by world wars, reunion and a farming culture undergoing a rapid change. 

The harmonic whole of bringing our soil, the food we make from it and humans together reflects that which truly inspire us at Skaertoft.

Since we converted the land to oragnics in 1991 we have been on a journey that has changed our way of looking at farming, nature, and culture. We have changed our attitudes and beliefs on the way, and we have put those new insights into action. In 2004 we went one step further and established a stone mill on the farm, from which we sold organic, freshly ground flour for 13 years. In 2015 we began cultivating the land according to the biodynamic principles to enhance soil fertility and biodiversity. In 2020 we established 4.5 hectares of woodland where we have aimed at planting trees and shrubs that store large amounts of CO2 and creates habitats for both flora and fauna. For many years we have focused on producing high quality flour and grain products. Today we work with a small-scale production of oils from biodynamic rape seeds and camelina seeds.

The act of sharing that which is important to us is a key element in our voyage towards a green transition. Therefore, we established Skaertoft Academy – a public, non-profit platform for sharing the knowledge and insights about sustainable production and consumption that we have met and still meet on our way towards a greener future.

Most of us know the saying “To travel is to live”. To us, the voyage towards increased sustainability is an important part of our lives. We feel good about the part of the voyage that is behind us and we look forward to the many new, exciting, and meaningful challenges that await us.

Über uns

Skærtoft ist ein Außenposten des mittelländischen Dorfes Notmark aus dem 18. Jahrhundert. Im Jahr 1892 wurde es von Jørgens Urgroßvater Peter Hansen gekauft. Seitdem ist der Hof fünf Generationen lang das Zentrum der Geschichte unserer Familie, mit kleinen und großen Geschichten aus einem Leben, das von Weltkriegen, der Wiedervereinigung und einer sich schnell verändernden ländlichen Kultur geprägt ist.

Der Dreiklang “Boden, Lebensmittel und Menschen” spiegelt genau das wieder, was uns bei Skærtoft am Herzen liegt.

Seitdem wir 1991 Ökologen wurden, haben wir uns auf eine Reise begeben, die unsere Sicht auf Landwirtschaft, Natur und Kultur verändert hat. Wir haben auf dem Weg dorthin Einstellungen verändert und diese neuen Einstellungen in die Tat umgesetzt. 1991 stellten wir Skærtoft auf ökologischen Landbau um. Im Jahr 2015 haben wir begonnen, nach biodynamischen Prinzipien zu arbeiten, um die Bodenfruchtbarkeit und die Artenvielfalt zu fördern, und im Jahr 2020 haben wir 4,5 Hektar Wald gepflanzt, wobei wir uns auf ein Wachstum konzentrieren, das CO2 speichert und Lebensräume für Flora und Fauna schafft. Seit vielen Jahren konzentrieren wir uns auf die Herstellung hochwertiger Mehl- und Getreideprodukte und arbeiten derzeit an einer Mikroproduktion von Speiseölen aus biodynamischem Raps und Leindottersamen.

Zu kommunizieren, was uns am Herzen liegt ist ein weiteres wichtiges Element auf unserem Weg zur Ökologisierung. Deshalb haben wir die Skærtoft Academy ins Leben gerufen in der wir Wissen über Nachhaltigkeit und grüne Transformation zur gemeinsamen Inspiration und Nutzung für alle Interessierten teilen.

Die meisten Menschen kennen das Sprichwort: Reisen ist Leben! Für uns ist der Weg zum Greening ein wichtiger Teil unseres Lebens. Wir fühlen uns gut mit dem Teil der Reise, der hinter uns liegt, und wir freuen uns auf die neuen, spannenden und sinnvollen Herausforderungen, die uns auf den nächsten Etappen der Reise erwarten.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.