Om os

Skærtoft er en 1700-tals udflyttergård fra den midtalsiske landsby Notmark. I 1892 blev den købt af Jørgens oldefar Peter Hansen. Siden da har gården for fem generationer været centrum for vores families historie, som rummer både små og store fortællinger om levede liv præget af verdenskrige, genforening og en landbokultur i hastig forandring.

I årene efter 1892 dyrkede Peter Hansen markerne på Skærtoft som gængs på den tid. I dag ville vi kalde økologisk drift. Det var først årtier senere, fra engang i midten af sidste århundrede, at det konventionelle landbrug blev lig med brugen af NPK gødning og pesticider.

Set i det perspektiv kan vi i dag glæde os over, at Skærtoft, som vi lagde om til økologi i 1991, og til biodynamisk drift i 2015, har været drevet i flere år uden brug af kunstgødning og sprøjtegifte, end i den konventionelle periode.

Siden vi blev økologer, har vi været på en rejse, der langs ad har forandret vores syn på landbrug, natur og kultur. Vi har ændret holdninger undervejs, og vi har omsat de nye holdninger til handlinger.

I 2004 etablerede vi gårdmølleriet Skærtoft Mølle. Fra 2007 og i årene frem åbnede Skærtoft Staldkøkken med Marie-Louise som inspirerende underviser på en lang række brød- og madkurser. Vi inviterede i disse år også til succesrige høstfestivaler, udgav bøgerne ”Hjemmebagt” og ”Perler fra Skærtoft mølle”. I 2013 barslede Hanne med et ”ledestjerneprojekt” til fremme af grøn omstilling i fødevaresektoren – et koncept, som i dag, under titlen Positively Produced (PP), har udviklet sig til et frugtbart dansk-tysk partnerskab, der, med støtte fra bl.a. Interreg, arbejder for fremme af bæredygtighed i fødevarebranchen (læs mere her).

I 2018 ophørte vores engagement i Skærtoft Mølle. Vi har siden fortsat vores indsats for den grønne omstilling – både i landbruget og gennem Skærtoft Akademi. Her udbyder vi bl.a. kurser i ”Bæredygtighed, biologi og Maddannelse” for skolernes 8-9. klasses elever, samt en række webinarer om bæredygtig produktion og forbrug (læs mere her).

Efter i et par år at have eksperimenteret med oliefrøplanter, som en del af vores sædskifte, har vi i 2020-21 indledt en ny form for ”mølledrift” ved at etablere en mikro oliemølle. Som i sin tid med melmøllen arbejder vi også i oliemøllen med fokus på bæredygtighed, sundhed og velsmag, når vi presser de høstede oliefrø til spiseolier. Bliver høsten 2021 god, lancerer vi i efteråret 2021 spiseolier af camelina og raps i vores ny brand:  Skovhau (læs mere her).

Vi kender alle talemåden: at rejse, er at leve! For os er rejsen mod den grønne omstilling en vigtig del at vores liv. Vi har det godt med den del af turen, som ligger bag os, og vi glæde os til de nye, spændende og meningsfulde udfordringer, som venter os på de kommende etaper af rejsen.

Marie-Louise, Hanne og Jørgen

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.