Biodiversitetskrisen kan koste os dyrt

Overgange mellem geologiske perioder har fem gange tidligere ”ryddet bordet” gennem masseuddøen. Den femte i rækken kostede dinosaurerne deres storhedstid. Nu er den 6. masseuddøen i fuld gang drevet af klodens hidtil mest ekspansive art, os mennesker. Vi er dømt til at indse nødvendigheden af at ændre kurs, ikke kun for kommende generationer, men også for naturens dynamik til glæde for biodiversiteten, vores mentale sundhed og samfundsøkonomien.

Dato: 9. marts 2021
Foredragsholder: Thomas Bjørneboe Berg, seniorforsker, ph.d., Naturhistorisk Museum Naturama


The biodiversity crisis may cost us dearly

Transitions between geological periods have cleared the table five time before through mass extinction. The fifth took down the dinosaurs. Right now, the sixth mass extinction is happening, and it is driven by one of the most expansive species on earth – the human beings. We need to realize the need for a dramatic change in course now. Not just for the sake of coming generations but also for the dynamics of Nature, which influence biodiversity, our mental health, and the social economy.

Date: March 9th 2021
By:
Thomas Bjørneboe Berg, Senior Scientist, Ph.D., Museum of Natural History, Naturama


Die Biodiversitätskrise kann uns teuer zu stehen kommen

Die Übergänge der geologischen Perioden hat bisher fünf Mal ”den Tisch leer gefegt”, durch Massensterben. Die fünfte Periode kostete den Dinosauriern ihre Hochzeit. Nun ist das 6. Massensterben voll im Gang, verursacht von der expansivsten Art auf der Erde, uns Menschen. Wir sind dazu verurteilt, die Notwendigkeit einzusehen, den Kurs zu ändern, nicht nur für die kommenden Generationen, sondern auch für die Dynamik der Natur zur Freude der Biodiversität, unserer geistigen Gesundheit und Volkswirtschaft.

Datum: 9. März 2021
Mit Seniorforscher: Thomas Bjørneboe Berg, (Naturhistorisches Museum NATURAMA)

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.