Partnerskaber er vejen frem

Det moderne samfund er splittet ad i kasser, siloer, søjler, brancher, fag mm. Det er godt og det er stærkt problematisk. Godt, fordi den enkelte person, virksomhed, branche mm kan fokusere og specialisere. Problematisk, fordi man bliver sig selv nok, man isolerer sig, man kører sit eget løb. Partnerskaber er en vej til at høste fordelene ved specialisering og fokusering samtidig med, at man samarbejder, deler viden, ser og arbejder med større helheder.

Dato: 10. marts 2021
Foredragsholder: Steen Hildebrandt, professor, tidligere formand i 2030 panelet 


Partnerships are the way forward

The modern society is separated into boxes, silos, columns, businesses, subjects etc. That is good and highly problematic at the same time. Good because the individual, a company or business may focus and specialize. Problematic because you become self-centered, isolated, and run things alone. Partnerships are a way to harvest the advantages of specialization and focusing and at the same time cooperating, sharing knowledge, seeing, and working with the larger whole.

Date: March 10th 2021 
By:
Steen Hildebrandt, professor, former chairman of the 2030 panel


Partnerschaften sind der Weg

Die moderne Gesellschaft ist in Kisten, Silos, Säulen, Branchen, Fächern und Ähnliches zersplittert. Das ist gut und zugleich sehr problematisch. Gut, weil die einzelne Person, Firma, Branche usw. fokussieren und sich spezialisieren kann. Problematisch, weil man sich selbst genügt, sich isoliert, man macht sein eigenes Ding. Partnerschaften sind ein Weg, die Vorteile der Spezialisierung und Fokussierung zu ernten, gleichzeitig arbeitet man zusammen, teilt das Wissen, sieht grössere Einheiten und arbeitet damit.

Datum: 10. März 2021
Mit: Steen Hildebrandt, Professor, ehemaliger Vorsitzendem der 2030 Kommission 

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.