Frugtbar jord – for klima, biodiversitet og sund mad, der smager

GRATIS

Dato: 13. april 2021

Foredragsholder: Per Kølster, MSC, formand, Økologisk Landsforening

Kategori:

Beskrivelse

Frugtbarhed handler om liv, biologi, kredsløb, synergier og muld. I økologien er vi optagede af hvordan vi fodrer og benytter jorden i forhold til mængden og kvaliteten af det vi høster. Dyrene er en del af ligningen. Sådan er naturen. Mens husdyrenes rolle derimod er en mere blandet landhandel med de yderpunkter at landbrug er muligt både med og uden husdyrene og deres gødning. I det ideelle af alle systemer indgår dyrene som en mulighed for at skabe mad af rester og arealer, hvor det ikke er økonomisk eller økologisk forsvarligt at dyrke under plov. Det er min tanke at causere over de ideelle og det mulige i forhold til hvad vi ved og hvad vi ved for lidt om. Bruger vi alene livscyklusanalyser som grundlag for at udvikle et klima-, natur-, vand-, dyre- og menneskevenligt landbrug ender vi på månen, hvor biologien, livet og maden reduceres til artefakter i lukkede kamre med teknologien som erstatning af det naturgivnes geniale potentialer.