Hvordan undgår vi madspild?

GRATIS

Dato: 14. april 2021

Foredragsholder: Niels Heine Kristensen, Professor, PhD, Bæredygtige Fødevaresystemer, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Kategori:

Beskrivelse

I alle led ‘from farm to fork’ genereres der meget store mængder madspild. Det vurderes at omkring 1/3 af al den mad der produceres ender som spild. Det varierer meget fra land til land og fra led til led, men eksempelvis i den danske storkøkkensektor udgør madspild omkring 30.000 ton pr år. Jeg vil præsentere nogle af de første resultater fra et casestudie om madspild i det offentlige indkøb, hvor vi også udvikler forskellige typer af forslag til hvordan madspild kan reduceres i denne kæde.