Hvordan undgår vi madspild?

I alle led ‘from farm to fork’ genereres der meget store mængder madspild. Det vurderes at omkring 1/3 af al den mad der produceres ender som spild. Det varierer meget fra land til land og fra led til led, men eksempelvis i den danske storkøkkensektor udgør madspild omkring 30.000 ton pr år. Jeg vil præsentere nogle af de første resultater fra et casestudie om madspild i det offentlige indkøb, hvor vi også udvikler forskellige typer af forslag til hvordan madspild kan reduceres i denne kæde.

Dato: 14. april 2021
Foredragsholder: Niels Heine Kristensen, professor, ph.d., Bæredygtige Fødevaresystemer, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet


How do we avoid wasting food?

In all phases from farm to fork there is generated enormous amounts of food waste. It is estimated that approximately one third of all food that is produced ends up as waste. It varies a lot from country to country and from phase to phase. In Danish canteens and public kitchens 30,000 tons of food is wasted every year. I will introduce some of the first results from a case study about food waste in the public sector and how we try to develop different types of ideas as to how we may reduce the waste of food in this chain of supply.

Date: April 14th 2021
By:
Niels Heine Kristensen, professor, ph.d., Sustainable Food Systems, Institute for Humans and Technology, University of Roskilde


Wie können wir Lebensmittelabfälle vermeiden?

In allen Stufen “vom Bauernhof bis auf den Tisch” fallen sehr große Mengen an Lebensmittelabfällen an. Es wird geschätzt, dass etwa 1/3 aller produzierten Lebensmittel als Abfall landen. Das ist von Land zu Land und von Stufe zu Stufe sehr unterschiedlich. Aber zum Beispiel im dänischen Großküchensektor belaufen sich die Lebensmittelabfälle auf etwa 30.000 Tonnen pro Jahr. Ich werde einige der ersten Ergebnisse einer Fallstudie über Lebensmittelabfälle im öffentlichen Beschaffungswesen vorstellen in der wir auch verschiedene Arten von Vorschlägen entwickeln, wie man Lebensmittelabfälle in dieser Kette reduzieren kann.

Datum: 14. April 2021
Mit: Niels Heine Kristensen, Professor, ph.d., Sustainable Food Systems, Institute for Humans and Technology, Universität Roskilde

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere på https://www.interreg5a.eu/. Ligeledes har URS og følgende kommuner bidraget finansielt til projektet: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg.